מילון מקצועי מאוייר עברי – אנגלי

אנציקלופדית הרכב